21 wrz 2013

Zapraszam na moją wystawę:

BARTEK GÓRNY
PRACA U PODSTAW. cz.1. ROZGRZEWKA
25.09. – 15.10.2013
wernisaż: 24.09.2019, godz. 18.00


Praca u Podstaw to zbiór prac Bartka Górnego, których podstawowym założeniem jest pytanie o charakter pracy oraz produktu artysty. Rozwijając to pytanie można zadać inne; Jaka jest relacja między pracą umysłową malarza a fizyczną zręcznością? Czy warsztat artysty jest wartością dodaną czy samą w sobie? Jak może wyglądać rozwój artysty? W prezentowanej części pierwszej pt. Rozgrzewka widocznym elementem jest progres. Rysunek jest czynnością , którą można potraktować jako ćwiczenie, które w konkretnym odstępie czasu można doskonalić ; doskonalić rysunek, doskonalić ciało poprzez rysowanie.
W tym miejscu ujawnia się kolejny wątek prac, czyli wygląd ciała. Nie przypadkowo tematem rysunków są atleci. Wzorem są współcześni herosi kulturystyki, ale celem przywołanie toposu antycznego artysty, czy filozofa, ucieleśniających starożytny ideał kalokagatii. Splatają się czynności, materie, rysowanie i rysunek oraz fizyczne ćwiczenie i rzeźba ciała.

Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej / Galeria Program
ul. Gen. W. Andersa 13 / Warszawa
www.fpsw.org


Organic work is a set of works by Bartek Górny where main aim is to question the nature of the artist`s work and the artist’s product. Expanding this question you might ask What is the relationship between artist`s mental process and physical agility? Is the artist’s craft the added value or is it valuable itself? How can the artist`s advancement look like?
In the first part, called Warmup, progress is the prominent feature. The drawing is an activity that can be seen as an exercise that in a particular period of time can be improved; can perfect the drawing, can perfect the body.
At this point, another clue is revealed, the appearance of the body. Not accidentally athletes are the main theme of the drawings. The modern heroes of bodybuilding are the models, but only to recall the topos of the ancient artist or philosopher, embodying the ideal of kalokagathia. Actions and matters are interlacing, the drawing with the physical exercise and the body sculpture.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz