27 sie 2014

"Możemy wypowiedzieć się w sposób poetycki i w sposób opisowy. Ja wolę wyrażać się w sposób metaforyczny. Podkreślam: w sposób metaforyczny, a nie symboliczny. Symbol zawiera w sobie samym określonym sens, pewną formułę intelektualną, podczas gdy metafora jest obrazem."

Andrzej Tarkowski 
"Czarny koloryt nostalgii" wywiad przeprowadził Herve Guibert
str.135 z kwartalnika "Powiększenie" nr 1/2 (25/26), 1987 Kraków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz