MALARSTWOTrening mięśnia długiego szyi / long neck muscle training, olej na płótnie, 60x80cm. 2016


Prawidłowa postawa / Proper posture, olej na płótnie, 90x70cm. 2016Bytowanie  lub działkowicz / Existence or Gardenerolej na płótnie, 80x60cm. 2016


Olimpia / Olympiaolej na płótnie, 50x35cm. 2016

 Tors - Wielka Matka / Torso - The Great Motherolej na płótnie, 50x40cm. 2016

Tors - Sentyment / Torso - Sentimentolej na płótnie, 50x40cm. 2016
 KOLEKCJA PRYWATNA

 Wota / Ex Votoolej na płótnie, 90x135cm. 2015

Siewca / Sowerolej na płótnie, 50x40cm. 2015


Tatuaż / Tattoo, olej na płótnie, 30x40cm. 2014


Gest wsparcia / Gedture of moral support, olej na płótnie, 30x40cm. 2014
KOLEKCJA Sztuki Galerii Bielskiej BWA


Kąpiel / Batheolej na płótnie, 40x30cm. 2014
KOLEKCJA Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Kąpiel / Batheolej na płótnie, 40x30cm. 2014

Puls / Pulse, olej na płótnie, 20x30cm. 2014 
KOLEKCJA PRYWATNA

Bez tytułu / No title, olej na płótnie_50x35cm_2014

Węzeł, olej płótno, 35x50, 2014
KOLEKCJA PRYWATNA


 Portrety / Portraits, olej na płótnie, 30x24cm. (each) 2013   


 Portret / Portrait, olej na płótnie, 30x24cm. 2013
KOLEKCJA PRYWATNA

Noc / Night, olej na płótnie, 30x24cm. 2013

Istotna część / Substantial part, olej na płótnie, 60x80cm. 2013

Koncentracja wojsk / Army unit, olej na płótnie, 60x80cm. 2013
KOLEKCJA PRYWATNA

Matka / Mother, olej na płótnie, 46x55cm. 2013

Ludzie i psy, tempera płótno, 100x70, 2013
KOLEKCJA PRYWATNA

Odwaga, tempera płótno, 40x50, 2013
KOLEKCJA PRYWATNA

Obserwacja, tempera płótno, 40x50, 2013
KOLEKCJA PRYWATNA

 
Zapaśnicy, olej płótno, 35x50, 2013

 Bez tytułu, olej płótno papier 46x61, 2013
KOLEKCJA PRYWATNA

Śpiący malarz, olej płótno, 50x61, 2013

 Portret z kwiatem olej płótno papier, 12x24, 2013

 Portret z kwiatem olej płótno papier, 12x24, 2013

Portret który przestaje być zmęczony olej płótno,30x72.2013.


 Dotyk, negatyw / Touch, negative, tempera płótno, 40x30cm. 2012.
WŁASNOŚĆ AUTORA

  Dotyk, pozytyw / Touch, positive, olej płótno, 40x30cm. 2012.
WŁASNOŚĆ AUTORA

 Biała skrzynka / White box. tempera płótno, 60x75cm. 2011

   Czarna skrzynka / Black box. tempera płótno, 60x85cm. 2011
KOLEKCJA PRYWATNA

  Szara skrzynka / Gray box. tempera płótno, 60x75cm. 2011
KOLEKCJA PRYWATNA

Kalibracja: dotyk, słuch, smak, wzrok, węch, tempera płótno, 5 x 30x30, 2011.
WŁASNOŚĆ AUTORACieliste, Idealne, Naturalne, olej płótno, 3 x 24x30cm. 2011
WŁASNOŚĆ AUTORA


To co widzimy, akryl płótno, 60x75cm. 2011  Odkształcenie, akryl płótno, 3 x 99x70cm. 2010

Sztuczne przeniesienie, akryl płótno, 140x115cm. 2010

2 komentarze: